Sidhuvudbild

Vårt samfund

efk.gif

Evangeliska Frikyrkan (EFK) är en sammanslutning av 307 församlingar som har valt att samarbeta som ett trossamfund. Tillsammans har församlingarna cirka 34 490 medlemmar. Samfundet grundades 1997 och var då en sammanslagning av Örebromissionen och Helgelseförbundet/Fribaptistsamfundet.

@saronkyrkan_maras

@saronkyrkan_maras