Sidhuvudbild

Historik

Saron_1906-2006.jpg

Församlingen firade 100-årsjubileum 2006. Nedan får ni en kort tillbakablick på hur församlingen tog form...

Under 1905 och 1906 drog det en väckelse över Gnosjöbygden, och hos människor i Norrebo och Gamlebo väcktes en önskan om att bilda en egen församling. Den 27 januari 1906 samlades en liten skara människor hemma hos Nils Anders Larsson i Gamlebo för att grunda Gnosjö Östra Missionsförsamling. 14 personer skrev in sig som medlemmar. I mötesprotokollet anges syftet med verksamheten, att "utbreda evangelii ljus och byggelse i och kring Guds ord".

Norrebo Missionshus Söndagsskolan hölls i missionshuset i Norrebo, församlingens första egna kyrkolokal. Den hade uppförts 1922 till en kostnad av 6135 Kr. Församlingen hade då bara ett 20-tal medlemmar, och de flesta hade inga höga inkomster eftersom de levde på skogs- och jordbruk, med de vågade!

Det djärva steget att bygga ett missionshus visade sig vara ett riktigt beslut. 1932 inleddes den största väckelseperioden i församlingens historia, och den pågick i flera år. Både kvinnliga och manliga evangelister höll långa mötesserier i missionshuset, då det var samlingar nästan varje kväll i veckan. Mötena var välbesökta med mycket sång och musik. Trots det hårda jobbet under dagarna gick de till missionshuset vid åttatiden på kvällen.

Fram till 1938 hade församligen ingen pastor, men det året kallades Hjalmar Ramsten som pastor för en krets av missionsförsamlingar där Norrebo ingick. Först 1954 fick församlingen en alldeles egen pastor, Lennart Andersson. I mitten av 50-talet började man också bygga en ny kyrka, Saron, som stod klar i augusti 1956. Eftersom befolkningstyngdpunkten hade rört sig neråt Marås valde man att bygga kyrkan där.

Intresset för mission har alltid varit starkt i församlingen och det är naturligt att ge till missions- och biståndsarbeten. Genom åren har också många evangelister, pastorer och missionärer börjat sin bana i Saronförsamlingen. Den förste var evangelisten Johan Ottosson, som 1913 reste som missionär till Kina där han också avled 1927.

@saronkyrkan_maras

@saronkyrkan_maras