Sidhuvudbild

Mission

Vi vill följa Jesu uppmaning till mission och göra honom känd även utanför vårt lands gränser. Vi samarbetar i första hand med Evangeliska Frikyrkan och understöder därigenom missionsarbetare i olika delar av världen..

Vi är också med och stödjer Tjernobylbarnens Oas samt Ge för Livet-kampanjen tidigare Bröd till Bröder

Klick på menyn till vänster om Du önska läsa vidare om de olika projekten.

@saronkyrkan_maras

@saronkyrkan_maras