Sidhuvudbild
Bläddra en månad bakåt Mars 2024 Bläddra en månad framåt
v. 09
2 18:00 Cafékväl
Ulrika Kvarnvik berättar om sin tid på Mpongwe sjukus i
Zambia, Insamling till Ge för livet
Spara i din kalender
3 10:00 Gudstjänst
Per-Åke, Sång: Johanna, Nattvard
Spara i din kalender
v. 10
4 18:00 MK och Scouterna
Spara i din kalender
5 ti 19:00 Tonår
Spara i din kalender
6 on 10:00 Öppen dörr
Gemenskap över förmiddagskaffet (10.00 - 12.00)
Spara i din kalender
7 to 19:00 Kraftkällan - Bibelläsning och bön
Spara i din kalender
10 10:00 Gudstjänst
Per-Åke, Missionsinfo/insamling
Spara i din kalender
v. 11
11 18:00 MK och Scouterna
Spara i din kalender
13 on 10:00 Öppen dörr
Gemenskap över förmiddagskaffet (10.00 - 12.00)
Spara i din kalender
14 to 19:00 Kraftkällan - Bibelläsning och bön
Spara i din kalender
17 10:00 Gudstjänst
Anders Ahlin
Spara i din kalender
v. 12
18 18:00 MK och Scouterna
Spara i din kalender
19 ti 19:00 Tonår
Spara i din kalender
20 on 10:00 Öppen dörr
Gemenskap över förmiddagskaffet (10.00 - 12.00)
Spara i din kalender
19:00 Sångövning
Spara i din kalender
21 to 19:00 Kraftkällan - Bibelläsning och bön
Spara i din kalender
24 10:00 Familjegudstjänst
Spara i din kalender
v. 13
25 18:00 MK och Scouterna
Spara i din kalender
27 on 10:00 Öppen dörr
Gemenskap över förmiddagskaffet (10.00 - 12.00)
Spara i din kalender
28 to 19:00 Kraftkällan - Bibelläsning och bön
Spara i din kalender
31 10:00 Gudstjänst
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt Mars 2024 Bläddra en månad framåt

@saronkyrkan_maras

@saronkyrkan_maras