Sidhuvudbild
Bläddra en månad bakåt April 2020 Bläddra en månad framåt
v. 14
1 on 10:00 Öppen Dörr med Underhåll
Gemenskap över en kopp kaffe mellan 10-12
Spara i din kalender
2 to 19:00 Kraftkällan
Spara i din kalender
5 10:00 Ekumenisk webbgudstjänst
Kyrkorna i Gnosjö sänder en Gudstjänst på Pingstkyrkans Facebook sida
https://m.facebook.com/Pingstkyrkangnosjo/
Spara i din kalender
v. 15
6 18:00 MK och Scouterna
Spara i din kalender
8 on 10:00 Öppen Dörr
Gemenskap över en kopp kaffe mellan 10-12
Spara i din kalender
9 to 17:00 Kraftkällan
Kyrkan är öppen mellan 17:00-19:00 för bön.
Spara i din kalender
12 10:00 Ekumenisk webbgudstjänst
Kyrkorna i Gnosjö sänder en Gudstjänst på Pingstkyrkans Facebook sida
https://m.facebook.com/Pingstkyrkangnosjo/
Spara i din kalender
v. 16
14 ti 19:00 TONÅR
Spara i din kalender
15 on 10:00 Öppen Dörr
Gemenskap över en kopp kaffe mellan 10-12
Spara i din kalender
18:30 Församlingsledningen träffas
Spara i din kalender
16 to 19:00 Kraftkällan
Spara i din kalender
19 10:00 Ekumenisk webbgudstjänst
Kyrkorna i Gnosjö sänder en Gudstjänst på Pingstkyrkans Facebook sida
https://m.facebook.com/Pingstkyrkangnosjo/
Spara i din kalender
v. 17
20 18:00 MK och Scouterna
Spara i din kalender
22 on 10:00 Öppen Dörr
Gemenskap över en kopp kaffe mellan 10-12
Spara i din kalender
v. 18
27 18:00 MK och Scouterna
Spara i din kalender
28 ti 19:00 TONÅR
Spara i din kalender
29 on 10:00 Öppen Dörr
Gemenskap över en kopp kaffe mellan 10-12
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt April 2020 Bläddra en månad framåt