Sidhuvudbild
Bläddra en månad bakåt Februari 2020 Bläddra en månad framåt
v. 05
2 10:00 Gudstjänst
Per-Åke
Sång: Ulrika och Sara, Nattvard
Spara i din kalender
v. 06
3 18:00 MK och Scouterna
Spara i din kalender
4 ti 19:00 TONÅR
Spara i din kalender
5 on 10:00 Öppen Dörr med Underhåll
Gemenskap över en kopp kaffe mellan 10-12
Spara i din kalender
9 10:00 Gudstjänst
Per-Åke, Lovsångsteamet, Missionsinsamling/info
Spara i din kalender
v. 07
10 18:00 MK och Scouterna
Spara i din kalender
12 on 10:00 Öppen Dörr
Gemenskap över en kopp kaffe mellan 10-12
Spara i din kalender
13 to 19:00 Kraftkällan
Spara i din kalender
16 10:00 Gudstjänst
Ann-Marie Erixon
Spara i din kalender
v. 08
17 18:00 MK och Scouterna
Spara i din kalender
18 ti 19:00 TONÅR
Spara i din kalender
19 on 10:00 Öppen Dörr
Gemenskap över en kopp kaffe mellan 10-12
Spara i din kalender
19:00 Ekumenisk bibelkväll inför fastan, Peter Halldorf.
Spåren till det fördolda - Vägar till ett fördjupat Kristusliv,
Saron,Anmälan
Servering
Spara i din kalender
21 fr 18:00 Skid- och pulkakväll i Kylåsbacken
18-21
Medtag grillkorv/fika
Spara i din kalender
23 10:00 Församlingens Årsmöte
Lunch
Spara i din kalender
v. 09
24 18:00 MK och Scouterna
Spara i din kalender
25 ti 18:30 Församlingsledningen träffas
Spara i din kalender
26 on 10:00 Öppen Dörr
Gemenskap över en kopp kaffe mellan 10-12
Spara i din kalender
19:00 Ekumenisk Askonsdagsmässa i Gnosjö kyrka
Sångmedverkan av
Gnosjö gospel
Spara i din kalender
27 to 19:00 Hemgrupper
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt Februari 2020 Bläddra en månad framåt