Sidhuvudbild

Ekumenik

GNOSJÖ EKUMENISKA RÅD

De församlingar som är representerade i Gnosjö Ekumensika Råd är
Gnosjö Församling, Gnosjö Missionsförsamling, Saronförsamlingeni Marås och Pingstförsamlingen i Gnosjö.

Här planeras den gemensamma verksamheten.
som exempelvis Aplha, bönevecka, mm

Vi gör även gemensamma aktiviteter med de andra församlingarna i bygden.

@saronkyrkan_maras

@saronkyrkan_maras