Sidhuvudbild

Målsättning

Kyrkan kan den beröra mig? Har den något att erbjuda?

Vår målsättning och önskan är att kyrkan ska få vara en tillgång för alla och inte bara för medlemmar. Vi vill att kyrkan och församlingen ska vara en resurs för människor i olika situationer, inte bara i kriser och när sorgen drabbar utan en resurs mitt i vardagslivet.

Klimatet i samhället i dag upplevs av många som ganska hårt och kallt, där det gäller att vara framgångsrik och lyckas och där mycket kretsar kring mig och mitt. Vi blir bedömda efter vad vi gör och inte efter vad vi är. Känslan av att inte räcka till är tyvärr för många en vardaglig känsla.

Att då få tillhöra en gemenskap som bygger på kristna värderingar är en fantastisk tillgång. Det ger en trygghet i livet att få tro att det finns en Gud som är större än vad jag är, som bryr sig om mig för den jag är och vill mig väl.

Vi vill gärna dela gemenskapen med dig, vara medmänniskor och medvandrare till dig. Kanske är det dags att uppleva kyrkan inifrån och inte bara på avstånd. Gör ett besök. Pröva och se. Vi vill gärna erbjuda dig vår gemenskap och på sikt kanske en egen tro. Du avgör själv.

gren2.jpg

@saronkyrkan_maras

@saronkyrkan_maras