Sidhuvudbild

Mellanöstern

Set My People Free

Set My People Free är ett nätverk av individer, kyrkor och organisationer som arbetar med religionsfrihetsfrågor i muslimvärlden och implementering av artikel 18 i FN:s Deklaration om mänskliga rättigheter.

Set My People Free arbetar för att avskaffa apostasi lagen inom islam; vilket innebär bland annat att konvertiter från islam får rätt att leva och praktisera sin nya tro och uppleva jämlikhet och samma rättigheter som andra medborgare i sina hemländer.

Nätverkets grundare, Kamal Fahmi, har nu gått i pension och arbetet leds nu av Hulda Fahmi, som är utbildad jurist och är aktiv i olika mänskliga rättighetsnätverk för att påverka beslutsfattare både på internationell, nationell och lokal nivå.

Hemsida: http://www.freedom2worship.org
Email: Hulda Fahmi hulda.fahmi@smpf.net

@saronkyrkan_maras

@saronkyrkan_maras