Sidhuvudbild

Mellanöstern

Set My People Free - Mellanöstern

Christina och Kamal arbetar med Mänskliga Rättigheter och religionsfrihetsfrågor i
Muslimvärlden och implimenteringen av artikel 18 i FNs Deklaration om mänskliga
rättigheter.
Kamal leder organisationen Set My People Free, som är ett nätverk av individer, kyrkor
och organisationer som arbetar för avskaffandet av apostasy lagen inom Islam; att
konvertiter från Islam ska få rätt att leva och praktisera sin nya tro och uppleva jämlikhet
och samma rättigheter som andra medborgare i sina hemländer.
http://www.freedom2worship.org
Christina o Kamal är baserade i Mellanöstern, där de samarbetar med lokala församlingar
och mänskliga rättighetsorganisationer i religionsfrihetsfrågor och att konvertiter från Islam
ska få sina civila rättigheter tillgodosedda.