Sidhuvudbild

Asien

Therese & Patrik , Asien

Therese och Patrik Sidestam är stationerade på missionscentret i Chiang Mai i Thailand och är våra missionärer i Asien. Detta är deras första utlandsperiod och de reste ut i september 2021.

Barns rättigheter
I många länder i världen anses barn vara lägst i hierarkin och få vill lyssna till dem. Tillsammans med samarbetspartners arbetar vi i EFK för att stärka barns rättigheter på alla nivåer i samhället. Det kan vara att stödja familjer så att de så snart som det är möjligt av egen kraft kan ta ansvar för sina barn. Detta är ett område som Therese kommer att arbeta med.
– Jag kommer bland annat att arbeta tillsammans med partners med ledarträning för att stärka familjer och jobba med partners för barns rätt till utbildning, säger Therese.

Ge människor möjlighet till egen försörjning
I flera länder i Asien lever många människor i svåra förhållanden, som fattigdom, naturkatastrofer och brist på hälso- och sjukvård. Här arbetar vi i EFK tillsammans med samarbetspartners för att bland annat ge människor möjlighet till egen försörjning och träna människor att kunna hantera de negativa konsekvenserna av klimatförändringarna. Patrik kommer att stötta dem i deras arbete.
– Jag kommer alltså att hjälpa våra samarbetspartners att hjälpa, berättar Patrik.

Vill att fler ska få uppleva Jesu kärlek
Therese och Patrik berättar att de sedan de gifte sig för 25 år sedan har burit på en gemensam längtan att få tjäna Gud i att annat land. Denna missionskallelse har blivit allt tydligare de senaste åren.
– Missionen har alltid legat nära våra hjärtan och vi längtar efter att leva helt överlåtet åt Gud. Att få se människor uppleva helande och hopp i mötet med Jesus är obeskrivligt vackert. Vi vill att fler människor ska få uppleva den kärlek som bara går att finna hos Jesus, säger de.
E-mail: patrik.sidestam@gmail.com

@saronkyrkan_maras

@saronkyrkan_maras