Sidhuvudbild

Asien

Anneli och Lasse & Asien

Anneli och Lasse är stationerade på missionscentret i Chiang Mai i Thailand och är våra missionärer i Asien. Detta är deras andra utlandsperiod. På 90-talet arbetade de bl.a. i Afghanistan.
Anneli arbetar inom området Barns rättigheter och har ansvar för projekt i flera länder. Anneli är också engagerad i utbildningsinsatser inom flera projekt och arbetar även med undervisning för minoritetsfolket lau i Thailand
Lasses huvud¬sakliga arbetsuppgift är att samordna hjälpinsatser i EFKs olika projekt i regionen för att kunna dra nytta av kunskaper och sprida goda exempel mellan samarbetspartners. Det kan gälla olika projekt inom området Hållbar utveckling, som vattenprojekt, trädplantering och odling.
Förutom i Thailand sker arbetet i flera länder som t.ex. Afghanistan, Indien, Mongoliet, Nepal, Bangladesh.
Anneli och Lasse vill vara med och förändra livssituationen för de mest utsatta i Asien och på så sätt visa på Guds stora kärlek och föra människor till tro på Gud.