Sidhuvudbild

Ge för Livet

Ge för Livet

”Ge för livet” är en hjälporganisation i Evangeliska frikyrkan och Svenska Alliansmissionen. Tanken är att medel och gåvor ska samlas in utanför församlingen så att egna missionsprojekt i församlingen inte ska påverkas.