Sidhuvudbild

Sånggrupper

Församlingen har ett rikt sång- och musikliv med flera olika alternativ.

Sångarna som övar inför speciella satsningar.

Vi har även flera som är duktiga att spela musik och deltar med detta ibland. Även de som sjunger solo, duett.

Lovsångsteam är du intresserad av att sjunga med i ett lovsångsteam -välkommen, övningar onsdagar jämna veckor
Hör gärna av dig om du undrar över någonting.

@saronkyrkan_maras

@saronkyrkan_maras