Sidhuvudbild

Bönegrupper

Den sista torsdagen i månaden träffas vi till samtal och bön i hemmen. Övriga onsdagar är det i regel samling i Saron. En av hemgrupperna träffas varannan vecka (jämna veckor). Du är varmt välkommen med till någon av grupperna, hör av dig bara så kan vi berätta mer. Några gånger per termin samlas vi i Saron till vad vi brukar kalla för "Smaka och se", en stund av bön och lovsång då vi också firar nattvard tillsammans. Dessa samlingar brukar börja 20:00 och är på fredagar.

@saronkyrkan_maras

@saronkyrkan_maras