Sidhuvudbild
Bläddra en månad bakåt Januari 2022 Bläddra en månad framåt
v. 52
2 10:00 Gudstjänst
Per-Åke, Sång: Alice Lindén, Nattvard
Spara i din kalender
14:00 Gudstjänst på Bäckgården och Rosendal
14:00 Bäckgården
15:00 Rosendal
Spara i din kalender
v. 01
9 10:00 Gudstjänst
Per-Åke, Sång: Johanna Andersson,
Missionsinfo/insamling
Spara i din kalender
v. 02
13 to 19:00 Kraftkällan - Bibelläsning och bön
Spara i din kalender
14 fr 18:00 Pulka och skidåkning i Kylåsbacken.
Ta med egen förtäring, grillbrasan tänd.
Spara i din kalender
16 10:00 Gudstjänst
Per-Åke, Sång: Karin, Ulrika och Sara
Spara i din kalender
v. 03
17 18:00 Start för MK & Scouterna
Spara i din kalender
18 ti EKUMENISKA BÖNEVECKAN
I Pingstkyrkan
Spara i din kalender
10:00 Bön
Spara i din kalender
20 to 19:00 Bön
Spara i din kalender
22 19:00 Bön
Ungdomarna ansvarar
Spara i din kalender
23 10:00 Gudstjänst i Saron
Andreas Grumsén, Samuel Claesson m.fl.
Spara i din kalender
v. 04
24 18:00 MK och Scouterna
Spara i din kalender
25 ti 19:00 TONÅR Terminsstart
Spara i din kalender
27 to 19:00 Hemgrupper
Spara i din kalender
30 10:00 Gudstjänst
Christina Fahmi
Sång: Ing-Lis och Eva-Britt
Spara i din kalender
v. 05
31 18:00 MK och Scouterna
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt Januari 2022 Bläddra en månad framåt