Sidhuvudbild

Tjernobylbarnens Oas

Detta arbete startade 1993 då Ove Claesson, en av de drivande i arbetet, besökte Ryssland och upplevde hur Gud manade honom att köpa en buss. Denna buss skulle användas för att hjälpa utsatta barn både i Vitryssland och Ukraina.

Genom Tjernobylbarnens Oas arbete har över 4000 barn fått uppleva en svensk sommar. Idag kommer det regelbundet barn från Vitryssland och Ukraina till Bergsgården utanför Gnosjö där man har sin "hemvist" för arbetet.

Det görs också många resor och insatser på plats för att hjälpa familjer på olika sätt. Samtidigt som det är många hjälpinsatser, ett socialt engagemang, så är man tydlig med att det är evangeliet man vill ge till dem man möter.

För direktkontakt med Anna Claesson 070-649 4142 eller direkt till Bergsgården 0370-97383
Bankgiro 912-9040
Pg 87 65 74-5

@saronkyrkan_maras

@saronkyrkan_maras