Sidhuvudbild
Bläddra en månad bakåt April 2023 Bläddra en månad framåt
v. 13
2 10:00 Gudstjänst
Anders Ahlin, Lovsångsteamet
Spara i din kalender
v. 14
3 18:00 MK och Scouterna
Spara i din kalender
4 ti 18:00 Påskvandring i Pingstkyrkan Gnosjö
Påskens budskap i dramaform i
olika stationer. Vi går gruppvis.
Spara i din kalender
19:00 Tonår
Spara i din kalender
5 on 10:00 Öppen dörr
Gemenskap över förmiddagskaffet (10.00 - 12.00)
Spara i din kalender
6 to 19:00 Getsemaneafton
Textläsning och nattvard, Per-Åke,
Sång & Musik: Ina och Per
Spara i din kalender
7 fr 10:00 Långfredags-Gudstjänst
Per-Åke, Sångarna
Spara i din kalender
9 10:00 Påskdagen
Per-Åke, Missionsinfo/insamling
Spara i din kalender
v. 15
12 on 10:00 Öppen dörr
Gemenskap över förmiddagskaffet (10.00 - 12.00)
Spara i din kalender
13 to 19:00 Kraftkällan - Bibelläsning och bön
Spara i din kalender
16 10:00 Gudstjänst
Per-Åke, Lovsångsgrupp från Forsheda
Spara i din kalender
v. 16
17 18:00 MK och Scouterna
Spara i din kalender
18 ti 19:00 Tonår
Spara i din kalender
19 on 10:00 Öppen dörr
Gemenskap över förmiddagskaffet (10.00 - 12.00)
Spara i din kalender
20 to 18:00 Planering och samtal om kommande Kommunböner.
Spara i din kalender
19:00 Kommunbön
Ekumenisk bön för vår bygd i Saron.
Spara i din kalender
23 10:00 Gudstjänst
Per-Åke, Sång & Musik: Johanna Andersson
Spara i din kalender
v. 17
24 18:00 MK och Scouterna
Spara i din kalender
26 on 10:00 Öppen dörr
Gemenskap över förmiddagskaffet (10.00 - 12.00)
Spara i din kalender
27 to 19:00 Kraftkällan - Bibelläsning och bön
Spara i din kalender
30 10:00 Gudstjänst
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt April 2023 Bläddra en månad framåt

@saronkyrkan_maras

@saronkyrkan_maras