Sidhuvudbild
Bläddra en månad bakåt Juli 2021 Bläddra en månad framåt
v. 26
4 10:00 Gudstjänst
I Saron, Nattvard
Spara i din kalender
v. 27
11 10:00 Ekumenisk webbgudstjänst
Kyrkorna i Gnosjö sänder en Gudstjänst på Pingstkyrkans Facebook sida
https://m.facebook.com/Pingstkyrkangnosjo/
eller Youtube sök på "kyrkorna i Gnosjö"
https://www.youtube.com/channel/UCtuFpSv3RddhhqNnTe_nZuw
Spara i din kalender
v. 28
18 10:00 Webbgudstjänst
Tjernobylbarnens oas ansvarar och informerar om sitt arbete.
Digital Gudstjänst Kyrkorna i Gnosjö sänder en Gudstjänst på Pingstkyrkans Facebook sida
https://m.facebook.com/Pingstkyrkangnosjo/
eller Youtube sök på "kyrkorna i Gnosjö"
https://www.youtube.com/channel/UCtuFpSv3RddhhqNnTe_nZuw
Spara i din kalender
v. 29
25 10:00 Ekumenisk webbgudstjänst
Kyrkorna i Gnosjö sänder en Gudstjänst på Pingstkyrkans Facebook sida
https://m.facebook.com/Pingstkyrkangnosjo/
eller Youtube sök på "kyrkorna i Gnosjö"
https://www.youtube.com/channel/UCtuFpSv3RddhhqNnTe_nZuw
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt Juli 2021 Bläddra en månad framåt