Sidhuvudbild
Bläddra en månad bakåt Oktober 2020 Bläddra en månad framåt
v. 40
1 to 19:00 Kraftkällan
Spara i din kalender
4 10:00 Gudstjänst i Saron
Per-Åke Hermansson
Spara i din kalender
10:00 Ekumenisk webbgudstjänst
Kyrkorna i Gnosjö sänder en Gudstjänst på Pingstkyrkans Facebook sida
https://m.facebook.com/Pingstkyrkangnosjo/
eller Youtube sök på "frikyrkorna i Gnosjö"
https://www.youtube.com/channel/UCtuFpSv3RddhhqNnTe_nZuw
Spara i din kalender
v. 41
5 18:00 MK och Scouterna
Spara i din kalender
7 on 10:00 Öppen Dörr
Gemenskap över en kopp kaffe mellan 10-12
Spara i din kalender
8 to 19:00 Kraftkällan
Spara i din kalender
11 10:00 Ekumenisk Webbgudstjänst
Kyrkorna i Gnosjö sänder en Gudstjänst på Pingstkyrkans Facebook sida
https://m.facebook.com/Pingstkyrkangnosjo/
eller Youtube sök på "frikyrkorna i Gnosjö"
https://www.youtube.com/channel/UCtuFpSv3RddhhqNnTe_nZuw
Spara i din kalender
10:00 Ekumenisk webbgudstjänst
Kyrkorna i Gnosjö sänder en Gudstjänst på Pingstkyrkans Facebook sida
https://m.facebook.com/Pingstkyrkangnosjo/
eller Youtube sök på "frikyrkorna i Gnosjö"
https://www.youtube.com/channel/UCtuFpSv3RddhhqNnTe_nZuw
Spara i din kalender
v. 42
12 18:00 MK och Scouterna
Spara i din kalender
13 ti 19:00 TONÅR
Spara i din kalender
14 on 10:00 Öppen Dörr
Gemenskap över en kopp kaffe mellan 10-12
Spara i din kalender
15 to 19:00 Kraftkällan
Spara i din kalender
18 10:00 Webbgudstjänst
Kyrkorna i Gnosjö sänder en Gudstjänst på Pingstkyrkans Facebook sida
https://m.facebook.com/Pingstkyrkangnosjo/
eller Youtube sök på "frikyrkorna i Gnosjö"
https://www.youtube.com/channel/UCtuFpSv3RddhhqNnTe_nZuw
Spara i din kalender
10:00 Ekumenisk webbgudstjänst
Kyrkorna i Gnosjö sänder en Gudstjänst på Pingstkyrkans Facebook sida
https://m.facebook.com/Pingstkyrkangnosjo/
eller Youtube sök på "frikyrkorna i Gnosjö"
https://www.youtube.com/channel/UCtuFpSv3RddhhqNnTe_nZuw
Spara i din kalender
v. 43
19 18:00 MK och Scouterna
Spara i din kalender
21 on 10:00 Öppen Dörr
Gemenskap över en kopp kaffe mellan 10-12
Spara i din kalender
22 to 19:00 Kraftkällan
Spara i din kalender
25 10:00 Gudstjänst i Saron
sång av Karin och Ulrika.
P-Å Predikar ”Att leva tillsammans”, SSk
Spara i din kalender
10:00 Ekumenisk webbgudstjänst
Kyrkorna i Gnosjö sänder en Gudstjänst på Pingstkyrkans Facebook sida
https://m.facebook.com/Pingstkyrkangnosjo/
eller Youtube sök på "frikyrkorna i Gnosjö"
https://www.youtube.com/channel/UCtuFpSv3RddhhqNnTe_nZuw
Spara i din kalender
v. 44
26 18:00 MK och Scouterna
17.15 obs tiden, Scouter och MK samlas för att åka och bowla.
Spara i din kalender
27 ti 19:00 TONÅR
Spara i din kalender
28 on 09:30 Höstarbete ute Saron,
från kl.9.30. Öppen dörr 10-12, Kaffe till alla.
Spara i din kalender
10:00 Öppen Dörr
Gemenskap över en kopp kaffe mellan 10-12
Spara i din kalender
29 to 19:00 Hemgrupper
Spara i din kalender
19:00 Kraftkällan
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt Oktober 2020 Bläddra en månad framåt