Sidhuvudbild
Bläddra en månad bakåt November 2020 Bläddra en månad framåt
v. 44
1 10:00 Gudstjänst i Saron
”Vårt evighetshopp”, Nattvard, ssk. Missionsinformation och insamling till missionskassan.
Spara i din kalender
10:00 Ekumenisk webbgudstjänst
Kyrkorna i Gnosjö sänder en Gudstjänst på Pingstkyrkans Facebook sida
https://m.facebook.com/Pingstkyrkangnosjo/
eller Youtube sök på "kyrkorna i Gnosjö"
https://www.youtube.com/channel/UCtuFpSv3RddhhqNnTe_nZuw
Spara i din kalender
v. 45
2 18:00 MK och Scouterna
Spara i din kalender
4 on 10:00 Öppen Dörr
Gemenskap över en kopp kaffe mellan 10-12
Spara i din kalender
18:30 Församlingsledningen träffas
Spara i din kalender
8 10:00 Ekumenisk webbgudstjänst
Kyrkorna i Gnosjö sänder en Gudstjänst på Pingstkyrkans Facebook sida https://m.facebook.com/Pingstkyrkangnosjo/ eller Youtube sök på "frikyrkorna i Gnosjö" https://www.youtube.com/channel/UCtuFpSv3RddhhqNnTe_nZuw
Spara i din kalender
v. 46
9 18:00 MK och Scouterna
Spara i din kalender
15 10:00 Ekumenisk webbgudstjänst
Kyrkorna i Gnosjö sänder en Gudstjänst på Pingstkyrkans Facebook sida https://m.facebook.com/Pingstkyrkangnosjo/ eller Youtube sök på "frikyrkorna i Gnosjö" https://www.youtube.com/channel/UCtuFpSv3RddhhqNnTe_nZuw
Spara i din kalender
v. 47
16 18:00 MK och Scouterna
Spara i din kalender
19:15 Ungdomsledarsamling.
Spara i din kalender
22 10:00 Ekumenisk webbgudstjänst
Kyrkorna i Gnosjö sänder en Gudstjänst på Pingstkyrkans Facebook sida https://m.facebook.com/Pingstkyrkangnosjo/ eller Youtube sök på "frikyrkorna i Gnosjö" https://www.youtube.com/channel/UCtuFpSv3RddhhqNnTe_nZuw
Spara i din kalender
v. 48
23 18:00 MK och Scouterna
Spara i din kalender
29 10:00 Ekumenisk webbgudstjänst
Kyrkorna i Gnosjö sänder en Gudstjänst på Pingstkyrkans Facebook sida
https://m.facebook.com/Pingstkyrkangnosjo/
eller Youtube sök på "kyrkorna i Gnosjö"
https://www.youtube.com/channel/UCtuFpSv3RddhhqNnTe_nZuw
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt November 2020 Bläddra en månad framåt