Sidhuvudbild
Bläddra en månad bakåt Mars 2020 Bläddra en månad framåt
v. 10
2 18:00 MK och Scouterna
Spara i din kalender
3 ti 19:00 TONÅR
Spara i din kalender
4 on 10:00 Öppen Dörr med Underhåll
Gemenskap över en kopp kaffe mellan 10-12
Spara i din kalender
5 to 19:00 Kraftkällan
Spara i din kalender
v. 11
9 18:00 MK och Scouterna
Spara i din kalender
11 on 10:00 Öppen Dörr
Gemenskap över en kopp kaffe mellan 10-12
Spara i din kalender
19:00 Ekumenisk bibelkväll i fastetiden, Peter Halldorf
När profet står mot profet - Om profetisk inspiration och andlig
urskillning
Pingstkyrkan, Anmälan.
Spara i din kalender
15 17:00 Gudstjänst
Birger Borgemo & medverkan från missionsbåten
Shalom, Oskarshamn, Konfagudstjänst.
Spara i din kalender
v. 12
16 18:00 MK och Scouterna
Spara i din kalender
19:15 Barn- och ungdomsledarsamling
Spara i din kalender
17 ti 19:00 TONÅR
Spara i din kalender
18 on 10:00 Öppen Dörr
Gemenskap över en kopp kaffe mellan 10-12
Spara i din kalender
18:30 Församlingsledningen träffas
Spara i din kalender
19 to 19:00 Kraftkällan
Spara i din kalender
v. 13
23 18:00 MK och Scouterna
Spara i din kalender
25 on 10:00 Öppen Dörr
Gemenskap över en kopp kaffe mellan 10-12
Spara i din kalender
26 to 19:00 Hemgrupper
Spara i din kalender
v. 14
30 18:00 MK och Scouterna
Spara i din kalender
31 ti 19:00 TONÅR
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt Mars 2020 Bläddra en månad framåt