Sidhuvudbild
Bläddra en månad bakåt Oktober 2019 Bläddra en månad framåt
v. 40
2 on 19:00 Sångövning
Spara i din kalender
3 to 19:00 Kraftkällan
Spara i din kalender
6 10:00 Gudstjänst
Per-Åke, Sång: Ing-Lis och Eva-Britt, Nattvard
Kyrkfika i Hemmen.
Spara i din kalender
v. 41
9 on 18:30 Församlingsledningen träffas
Spara i din kalender
10 to 19:00 Kraftkällan
Spara i din kalender
13 10:00 Gudstjänst
Arne Henrysson, Lovsångsteamet, Missionsinfo/insaml.
Spara i din kalender
v. 42
16 on 19:00 Sångövning
Spara i din kalender
17 to 19:00 Kraftkällan
Spara i din kalender
19 EKUMENISK TEMAHELG
Olle Carlsson, Katarina Kyrka – Stockholm
Livsstegen – Livsförändring på djupet
Spara i din kalender
17:00 Församlingshemmet
Spara i din kalender
19:00 Församlingshemmet
Spara i din kalender
20 10:00 Gudstjänst i Gnosjö Kyrka
Spara i din kalender
v. 43
23 on 19:00 Sångövning
Spara i din kalender
24 to 19:00 Kraftkällan
Spara i din kalender
27 17:00 Kors och tvärs med Saronsångarna
Ett melodikryss av och med
Karin Malmsten och Johanna Andersson.
Församlingens sångare och musiker. Servering
Spara i din kalender
v. 44
31 to 19:00 Hemgrupper
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt Oktober 2019 Bläddra en månad framåt