Saron Församlingen
Augusti 2021

v. 30
1 Obs
Ingen Gudstjänst i Saron denna söndag.
v. 31
8 10:00 Gudstjänst i Saron
Christina och Kamal Fahmi.
Missionsinsamling
v. 32
12 to 19:00 Kraftkällan
15 18:00 Sång, musik och samtal.
Sång och musik Per Elvingsson m.fl,
P-Å Hermansson
v. 33
19 to 19:00 Kraftkällan
22 10:00 Gudstjänst
Konfirmationsavslutning i Missionskyrkan.
v. 34
26 to 19:00 Hemgruppernas kväll
29 10:00 Gudstjänst i Saron
P-Å Hermansson, Söndagskolstart. Nattvard