Saron Församlingen
Oktober 2020

v. 40
1 to 19:00 Kraftkällan
4 10:00 Gudstjänst i Saron
Per-Åke Hermansson
10:00 Ekumenisk webbgudstjänst
Kyrkorna i Gnosjö sänder en Gudstjänst på Pingstkyrkans Facebook sida
https://m.facebook.com/Pingstkyrkangnosjo/
eller Youtube sök på "kyrkorna i Gnosjö"
https://www.youtube.com/channel/UCtuFpSv3RddhhqNnTe_nZuw
v. 41
5 18:00 MK och Scouterna
7 on 10:00 Öppen Dörr
Gemenskap över en kopp kaffe mellan 10-12
8 to 19:00 Kraftkällan
11 10:00 Ekumenisk Webbgudstjänst
Kyrkorna i Gnosjö sänder en Gudstjänst på Pingstkyrkans Facebook sida
https://m.facebook.com/Pingstkyrkangnosjo/
eller Youtube sök på "frikyrkorna i Gnosjö"
https://www.youtube.com/channel/UCtuFpSv3RddhhqNnTe_nZuw
10:00 Ekumenisk webbgudstjänst
Kyrkorna i Gnosjö sänder en Gudstjänst på Pingstkyrkans Facebook sida
https://m.facebook.com/Pingstkyrkangnosjo/
eller Youtube sök på "kyrkorna i Gnosjö"
https://www.youtube.com/channel/UCtuFpSv3RddhhqNnTe_nZuw
v. 42
12 18:00 MK och Scouterna
13 ti 19:00 TONÅR
14 on 10:00 Öppen Dörr
Gemenskap över en kopp kaffe mellan 10-12
15 to 19:00 Kraftkällan
18 10:00 Webbgudstjänst
Kyrkorna i Gnosjö sänder en Gudstjänst på Pingstkyrkans Facebook sida
https://m.facebook.com/Pingstkyrkangnosjo/
eller Youtube sök på "frikyrkorna i Gnosjö"
https://www.youtube.com/channel/UCtuFpSv3RddhhqNnTe_nZuw
10:00 Ekumenisk webbgudstjänst
Kyrkorna i Gnosjö sänder en Gudstjänst på Pingstkyrkans Facebook sida
https://m.facebook.com/Pingstkyrkangnosjo/
eller Youtube sök på "kyrkorna i Gnosjö"
https://www.youtube.com/channel/UCtuFpSv3RddhhqNnTe_nZuw
v. 43
19 18:00 MK och Scouterna
21 on 10:00 Öppen Dörr
Gemenskap över en kopp kaffe mellan 10-12
22 to 19:00 Kraftkällan
25 10:00 Gudstjänst i Saron
sång av Karin och Ulrika.
P-Å Predikar ”Att leva tillsammans”, SSk
10:00 Ekumenisk webbgudstjänst
Kyrkorna i Gnosjö sänder en Gudstjänst på Pingstkyrkans Facebook sida
https://m.facebook.com/Pingstkyrkangnosjo/
eller Youtube sök på "kyrkorna i Gnosjö"
https://www.youtube.com/channel/UCtuFpSv3RddhhqNnTe_nZuw
v. 44
26 18:00 MK och Scouterna
17.15 obs tiden, Scouter och MK samlas för att åka och bowla.
27 ti 19:00 TONÅR
28 on 09:30 Höstarbete ute Saron,
från kl.9.30. Öppen dörr 10-12, Kaffe till alla.
10:00 Öppen Dörr
Gemenskap över en kopp kaffe mellan 10-12
29 to 19:00 Hemgrupper
19:00 Kraftkällan