Saron Församlingen
Januari 2020

v. 01
5 17:00 Gudstjänst
Per-Åke, Nattvard
v. 02
9 to 19:00 Kraftkällan
v. 03
14 ti De visade oss särskild omsorg
Apg 28:2 - Ekumenisk bönevecka i Saron
10:00 Bön
15 on 19:00 Bön
16 to 10:00 Bön
19:00 Bön
17 fr 10:00 Bön
18 19:00 Bön
v. 04
20 18:00 MK och Scouterna
21 ti 19:00 TONÅR
22 on 10:00 Öppen Dörr
Gemenskap över en kopp kaffe mellan 10-12
23 to 19:00 Kraftkällan
v. 05
27 18:00 MK och Scouterna
29 on 10:00 Öppen Dörr
Gemenskap över en kopp kaffe mellan 10-12
30 to 19:00 Hemgrupper