Sidhuvudbild
Bläddra en månad bakåt Maj 2018 Bläddra en månad framåt
v. 18
2 on 19:00 Programgruppen
Spara i din kalender
3 to 19:00 Kraftkällan
Spara i din kalender
6 10:00 Gudstjänst
Arne Henrysson, Sång: Louise Ottosson, Månadsoffer,
Nattvard, SSK-avslutning
Spara i din kalender
v. 19
10 to EFK:s Kongress i Mariestad
Spara i din kalender
08:00 Morgonvandring
Samling vid Saron. Medtag kaffekorg
Spara i din kalender
13 18:00 Gudstjänst
Johan Nilsson, Sång: Johanna Andersson
Spara i din kalender
v. 20
16 on 18:00 Konfakväll i Saron
Spara i din kalender
17 to 19:00 Kraftkällan
Spara i din kalender
20 10:00 Konfirmation i Missionskyrkan
Spara i din kalender
14:00 Andakter på Bäckgården och Rosendal
14:00 Bäckgården
15:00 Rosendal
Spara i din kalender
v. 21
23 on 18:30 Styrelse & Äldstemöte
Spara i din kalender
24 to 19:00 Kraftkällan
Spara i din kalender
26 19:00 Sångarna till Ungdomsborgen i Kulltorp
Spara i din kalender
27 10:00 Gudstjänst med missionsinformation
Kamal Fahmi,
Lovsångsteamet, Missionsinsamling, Kyrkfika
Spara i din kalender
v. 22
31 to 19:00 Hemgrupper
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt Maj 2018 Bläddra en månad framåt